Họ nới với chúng ta rằng Alexander có 9 viên bi, Emily có 5 viên bi. và sau đó họ hỏi chúng ta, Alexander có nhiều hơn Emily bao nhiêu viên bi? Vậy hãy tạm dừng đoạn video này xem các em có đưa ra đáp án đúng không. Bây giờ hãy tính nó cùng nhau. Hãy v

Họ nới với chúng ta rằng Alexander có 9 viên bi, Emily có 5 viên bi. và sau đó họ hỏi chúng ta, Alexander có nhiều hơn Emily bao nhiêu viên bi? Vậy hãy tạm dừng đoạn video này xem các em có đưa ra đáp án đúng không. Bây giờ hãy tính nó cùng nhau. Hãy vẽ nó ra. Alexander có 9 viên bi. Như vậy chúng ta vẽ những viên bi của anh ấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và Emily có 5 viên bi. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy Alexander có nhiều hơn bao nhiêu so với Emily? Chúng ta có thể nhìn thấy nó trong bức hình ở đây. Đây là tất cả như vậy, cho đến điểm này Số mà Alexander có thì giống với của Emily Và sau đó Alexander có

Alexander có Chúng ta nhìn thấy nó ở ngay đây, anh ấy có nhiều hơn 1, 2, 3, 4 viên bi. Bây giờ cách khác mà chúng ta có thể tính? Alexander có 9 viên bi và nếu các em có thể trừ số viên bi mà Emily có, đó là số biên bi mà Alexander có nhiều hơn Đó là số lượng mà 9 nhiều hơn 5. Như vậy các em có thể nói 9 nhiều hơn 5 sẽ là sẽ là 4 4 viên bi. Đó là số viên bi mà Alexander có nhiều hơn Emily. Hãy làm một bài khác. Noa gửi 2 lá thư Lá thư nặng hơn Lá thư nặng hơn có 8 con tem. Lá thư nhẹ hơn có ít hơn 5 con tem. SỐ con tem mà lá thư nhẹ hơn có là bao nhiêu? Như vậy một lần nữa, hãy dừng đoạn video này và các em có thể thử tự tính nó được không.

Như vậy lá thư nặng hơn, Nó luôn hữu ích Họ nói gì với chúng ta? Họ nói, viết bất cứ thông tin nào mà họ cho chúng ta Như vậy lá thư nặng hơn có 8 con tem, lá thư nhẹ hơn có ít hơn 5 con tem. Vậy chúng ta có biết lá thư nhẹ hơn có bao nhiêu con tem? Không biết được tức thì. Đó là những gì họ hỏi chúng ta. lá thư nhẹ hơn có bao nhiêu con tem? Nhưng nó ít hơn 5. Ít hơn 5 so với cái gì? Ít hơn 5 so với 8 con tem. Và như vậy chúng ta có thể viết rằng. Nếu chúng ta có 8 con tem Và chúng ta muốn đi ít hơn 5 Ít hơn 5 Đó sẽ là 8 5. Đây là ít hơn 5 so với 8. nó sẽ bằng 3. lá thư nhẹ hơn có 3 con tem. Bây giờ một cách khác các em có thể nghĩ về nó, lá thư có 8 con tem.


https://youtu.be/4ie6xa83QjoHọ nới với chúng ta rằng Alexander có 9 viên bi, Emily có 5 viên bi. và sau đó họ hỏi chúng ta, Alexander có nhiều hơn Emily bao nhiêu viên bi? Vậy hãy tạm dừng đoạn video này xem các em có đưa ra đáp án đúng không. Bây giờ hãy tính nó cùng nhau. Hãy v