Họ nói với ta Alexander có 9 viên bi, Emily có 5 viên bi. và rồi chúng ta được hỏi, Alexander có nhiều hơn Emily bao nhiêu viên bi? Vậy dừng video lại và thử xem bạn có giải được bài này không nhé! Bây giờ hãy cùng làm nào Vậy hãy vẽ ra. Alexander có 9

Họ nói với ta Alexander có 9 viên bi, Emily có 5 viên bi. và rồi chúng ta được hỏi, Alexander có nhiều hơn Emily bao nhiêu viên bi? Vậy dừng video lại và thử xem bạn có giải được bài này không nhé! Bây giờ hãy cùng làm nào Vậy hãy vẽ ra. Alexander có 9 viên bi. Vậy chúng ta vẽ những viên bi của cậu bé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và Emily có 5 viên bi. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy Alexander có nhiều hơn Emily bao nhiêu viên bi? Chúng ta có thể nhìn thấy ở hình vẽ này ngay đây. Tất cả chúng đều là vậy, tới điểm này Số bi Alexander có thì giống với của Emily Và rồi Alexander có Alexander có Chúng ta nhìn thấy nó ở ngay đây, anh ấy có nhiều hơn 1, 2, 3, 4 viên bi.

Vậy một cách khác mà chúng ta có thể nghĩ về nó là gì? Alexander có 9 viên bi và nếu các bạn trừ đi số viên bi mà Emily có, đó là số viên bi mà Alexander có nhiều hơn 9 hơn 5 là bao nhiêu đó. Vậy các bạn có thể nói 9 trừ 5 là bằng là bằng 4 4 viên bi. Đó là số viên bi mà Alexander có nhiều hơn Emily. Hãy làm một bài khác. Noa gửi 2 lá thư Lá thư nặng hơn Lá thư nặng hơn có 8 con tem. Lá thư nhẹ hơn có ít hơn 5 con tem. Vậy lá thư nhẹ hơn có bao nhiêu con tem? Như vậy một lần nữa, hãy dừng đoạn video này và xem thử bạn có tự giải được bài này không Như vậy lá thư nặng hơn, Nó luôn hữu ích để Họ nói gì với chúng ta? Họ nói, viết bất cứ thông tin nào mà họ cho chúng ta Như vậy lá thư nặng hơn có 8 con tem, lá thư nhẹ hơn có ít hơn 5 con tem.

Vậy chúng ta có biết lá thư nhẹ hơn có mấy cái không? Không phải ngay lập tức Đó là những gì họ hỏi chúng ta. lá thư nhẹ hơn có bao nhiêu con tem? Nhưng nó ít hơn 5. Ít hơn 5 so với cái gì? Ít hơn 5 so với 8 con tem. Và như vậy chúng ta có thể viết rằng. Nếu chúng ta có 8 con tem Và chúng ta muốn đi ít hơn 5 Ít hơn 5 Đó sẽ là 8 5. Đây là ít hơn 5 so với 8. thì sẽ bằng 3. lá thư nhẹ hơn có 3 con tem. Bây giờ một cách khác bạn có thể làm bài này lá thư nặng hơn có 8 con tem. Hãy vẽ 8 con tem. Vậy 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 và 8. Đó là số tem mà lá thư nặng hơn có. lá thư nhẹ hơn có ít hơn 5 con tem. Hãy lấy đi 1 2, 3 4, 5.


https://youtu.be/qzTHnz5nq9QHọ nói với ta Alexander có 9 viên bi, Emily có 5 viên bi. và rồi chúng ta được hỏi, Alexander có nhiều hơn Emily bao nhiêu viên bi? Vậy dừng video lại và thử xem bạn có giải được bài này không nhé! Bây giờ hãy cùng làm nào Vậy hãy vẽ ra. Alexander có 9