Lea có 9 bánh cuộn nhân mứt. Hãy viết xuống. Lea có 9 bánh cuộn nhân mứt trong nhà của cô ấy. Cô ấy có nhiều hơn Dingah-nay 1 cái Mình nghĩ mình nên nói tên đó như thế nào Số bánh cuộn nhân mứt mà Dingane có? Như vậy đó là những gì chúng ta cần tính Vì

Lea có 9 bánh cuộn nhân mứt. Hãy viết xuống. Lea có 9 bánh cuộn nhân mứt trong nhà của cô ấy. Cô ấy có nhiều hơn Dingah-nay 1 cái Mình nghĩ mình nên nói tên đó như thế nào Số bánh cuộn nhân mứt mà Dingane có? Như vậy đó là những gì chúng ta cần tính Vì vậy, chúng ta cần phải tìm ra có bao nhiêu bánh cuộn nhân mứt mà Dingane có? Và do đó, đây là dấu hỏi của chúng ta. Bây giờ nó thì tốt, khi các bạn nhìn vào một bài toán chữ như thế này, các bạn nói được rồi Dingane sẽ có nhiều hay ít hơn Lea? Nó nói cô ấy, Lea có nhiều hơn Dingane 1 Như vậy Lea sẽ có nhiều hơn. Và hơn bao nhiêu? hơn 1. Dingane sẽ có ít hơn 1 so với Lea.

Nếu Lea có nhiều hơn Dgane 1, thì Dingane có ít hơn 1 so với Lea. Như vậy chúng ta sẽ viết ít hơn 1 như thế nào? Chúng ta có thể trừ 1. Như vậy nó ở đây, đây là ít hơn 1. ít hơn 1 Điều đó nói rằng Dingane có ít hơn 1 so với Lea. Như vậy Dingane có bao nhiêu? Anh ấy sẽ có 8 bánh cuộn nhân mứt 8 bánh cuộn nhân mứt. Bây giờ một cách khác các bạn có thể làm nó Các bạn có thể vẽ số bánh của Lea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và chúng sẽ được cuộn lại. Và các bạn nói được rồi, nó thì hơn 1 so với Dingane, vậy Dingane có ít hơn 1 so với ở đây Vậy ít hơn 1 so với ở đây các bạn chỉ lấy đi 1 từ chúng, Và các bạn còn lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Các bạn còn lại chúng ở đây. Hãy làm 1 bài nữa.. Được rồi hãy làm thêm 1 bài nữa. Như vậy họ nói với chúng ta,. khối lượng của hộp nhỏ ít hơn là 7 gam. so với hộp lớn.. khối lượng của hộp nhỏ là 6 gam. Như vậy hãy viết. Họ nói với chúng ta hộp nhỏ. nó có khối lượng là 6 gam. Và chúng ta cần tính. Khối lượng của hộp lớn là gì?. Hộp lớn. Đây là những gì chúng ta cần tính. Như vậy đây là dấu ?.. Bây giờ như bài trước chúng ta đã làm. là hộp lớn sẽ có khối lượng lớn hơn. hay nhỏ hơn khối lượng nhỏ hơn?. Và chúng ta không nên chỉ nhìn vào tên của chiếc hộp. Chúng ta nên nhìn vào những gì họ nói với chúng ta. Họ nói với chúng ta rằng khối lượng của hộp nhỏ. nhỏ hơn 7 gam so với hộp lớn. Vậy, hộp nhỏ ít hơn 7 gam. so với hộp lớn. Và nói cách khác. là hộp lớn thì nhiều hơn 7 gam. so với hộp nhỏ. Vậy nói cách khác nhiều hơn 7 gam.


https://youtu.be/RJcRS4JLLUQLea có 9 bánh cuộn nhân mứt. Hãy viết xuống. Lea có 9 bánh cuộn nhân mứt trong nhà của cô ấy. Cô ấy có nhiều hơn Dingah-nay 1 cái Mình nghĩ mình nên nói tên đó như thế nào Số bánh cuộn nhân mứt mà Dingane có? Như vậy đó là những gì chúng ta cần tính Vì