Em tự đổi mật khẩu wifi ở nhà chưa bao. giờ dễ dàng đến thế Mở cài đặt wifi ra. đăng nhập vào wifi mà bạn muốn thay đổi. mật khẩu sau đó chọn cấp I các bộ định. tuyến của nó nè Tại sau đó thì các bạn. lên Safari Hoặc là lên Google được các. bạn với con

Em tự đổi mật khẩu wifi ở nhà chưa bao. giờ dễ dàng đến thế Mở cài đặt wifi ra. đăng nhập vào wifi mà bạn muốn thay đổi. mật khẩu sau đó chọn cấp I các bộ định. tuyến của nó nè Tại sau đó thì các bạn. lên Safari Hoặc là lên Google được các. bạn với con gián theo bộ định tuyến đó. vào đây rồi bấm inter nó sẽ dẫn các bạn. làm một cái trong cái này ở đây Những ai. còn chúng ta nhập tên đăng nhập và mật. khẩu thì các bạn chỉ cần chạy tới tiếp. cuộc gọi của sao của mình là cái phía. sau chị nó sẽ có sẵn tên người dùng và. mật khẩu luôn Về nhà mạnh thường Khi. đăng nhập vô nó sẽ hiện cái chỗ thay đổi. luôn còn đối với Nga dùm tôi đi lấy các. bạn chọn một cái cài đặt nhanh nha Thì ở. đây nó sẽ hiển thị cái chỗ là tên người. dùng để chúng ta thay đổi tên wifi và. thay đổi lưu mật khẩu phía dưới nè Dạy. chúng ta chỉ cần nhập và xác nhận lại là.


https://youtu.be/JPBCJ2oJpEMEm tự đổi mật khẩu wifi ở nhà chưa bao. giờ dễ dàng đến thế Mở cài đặt wifi ra. đăng nhập vào wifi mà bạn muốn thay đổi. mật khẩu sau đó chọn cấp I các bộ định. tuyến của nó nè Tại sau đó thì các bạn. lên Safari Hoặc là lên Google được các. bạn với con