Sống chung một nhà sao mà đứa thương đứa ghét. sống chung một nhà sao mà máu chảy không đau. phải chăng số phận gieo nhầm đời em con ghẻ. máu mủ gì đâu để ai phải thêm bận lòng. tủi thân bao ngày môi cười mà rơi nước mắt. ngước lên hỏi trời sao đành tạ

Sống chung một nhà sao mà đứa thương đứa ghét. sống chung một nhà sao mà máu chảy không đau. phải chăng số phận gieo nhầm đời em con ghẻ. máu mủ gì đâu để ai phải thêm bận lòng. tủi thân bao ngày môi cười mà rơi nước mắt. ngước lên hỏi trời sao đành tạo hóa ra chi. sống sao cho vừa lòng người dù bao gian khó. kiếm ai nỉ no, từng đêm khóc trông hiu quạnh. đời như con nước về đâu kiếp bèo mây trôi. ngọt ngạt bờ môi mà sao lòng người sâu lắng. mẹ ơi cha hỡi vì sao nỡ rời xa con. phải chắng bởi nghèo gạt giọt nước mắt bán con cho người. sống chung một nhà sao mà đứa thương đứa ghét. sống chung một nhà sao mà máu chảy không đau. phải chăng số phận gieo nhầm đời em con ghẻ. máu mủ gì đâu để ai phải thêm bận lòng. tủi thân bao ngày môi cười mà rơi nước mắt. ngước lên hỏi trời sao đành tạo hóa ra chi. sống sao cho vừa lòng người dù bao gian khó.


https://youtu.be/rJqlbloD3L0Sống chung một nhà sao mà đứa thương đứa ghét. sống chung một nhà sao mà máu chảy không đau. phải chăng số phận gieo nhầm đời em con ghẻ. máu mủ gì đâu để ai phải thêm bận lòng. tủi thân bao ngày môi cười mà rơi nước mắt. ngước lên hỏi trời sao đành tạ