♫ Mùi hương hoa Diên Vĩ hay là hương tóc mềm ♫. ♫ Ngàn vì sao chẳng sáng hơn đôi mắt của em ♫. ♫ Thật đẹp đến trăng thẹn thùng phải nấp sau mây ♫. ♫ Vậy thì cớ sao anh đây lại nỡ buông tay ♫. ♫ Ừ thì anh không muốn phải nhìn thấy em buồn ♫. ♫ Chuyện tì

♫ Mùi hương hoa Diên Vĩ hay là hương tóc mềm ♫. ♫ Ngàn vì sao chẳng sáng hơn đôi mắt của em ♫. ♫ Thật đẹp đến trăng thẹn thùng phải nấp sau mây ♫. ♫ Vậy thì cớ sao anh đây lại nỡ buông tay ♫. ♫ Ừ thì anh không muốn phải nhìn thấy em buồn ♫. ♫ Chuyện tình yêu nếu như không thể nắm thì buông ♫. ♫ Tự nhiên không biết vì lẽ gì ♫. ♫ Cứ lại tự kìm lòng suốt thôi ♫. ♫ Cây không muốn lá rời cành ♫ ♫ Khi lá vẫn còn xanh ♫. ♫ Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh ♫. ♫ Một người luôn yêu em nhất ♫ ♫ Chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn được đâu ♫. ♫ Phong ba sóng gió phủ đầu ♫ ♫ Anh vẫn đứng đằng sau ♫. ♫ Tình yêu có duyên thì tự tìm đến với nhau ♫. ♫ Dù sao anh cũng vui lòng ♫ ♫ Làm người anh trai đến suốt đời này được không? ♫. ♫ Ừ thì cây chỉ muốn giữ chặt lá bên đời ♫. ♫ Từng sợ một cơn gió kia sẽ đi đến dạo chơi ♫.

♫ Sợ rằng cơn gió chợt vô tình ♫. ♫ Cây ngậm ngùi phải nhìn lá rơi ♫. ♫ Cây không muốn lá rời cành ♫ ♫ Khi lá vẫn còn xanh ♫. ♫ Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh ♫. ♫ Một người luôn yêu em nhất ♫ ♫ Chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn được đâu ♫. ♫ Phong ba sóng gió phủ đầu ♫ ♫ Anh vẫn đứng đằng sau ♫. ♫ Tình yêu có duyên thì tự tìm đến với nhau ♫. ♫ Dù sao anh cũng vui lòng ♫ ♫ Làm người anh trai đến suốt đời này được không? ♫. ♫ Cây không muốn lá rời cành ♫ ♫ Khi lá vẫn còn xanh ♫. ♫ Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh ♫. ♫ Một người luôn yêu em nhất ♫ ♫ Chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn được đâu ♫. ♫ Phong ba sóng gió phủ đầu ♫ ♫ Anh vẫn đứng đằng sau ♫. ♫ Tình yêu có duyên thì tự tìm đến với nhau ♫. ♫ Dù sao anh cũng vui lòng ♫ ♫ Làm người anh trai đến suốt đời này được không? ♫.


https://youtu.be/EBpp2VTSI2Q♫ Mùi hương hoa Diên Vĩ hay là hương tóc mềm ♫. ♫ Ngàn vì sao chẳng sáng hơn đôi mắt của em ♫. ♫ Thật đẹp đến trăng thẹn thùng phải nấp sau mây ♫. ♫ Vậy thì cớ sao anh đây lại nỡ buông tay ♫. ♫ Ừ thì anh không muốn phải nhìn thấy em buồn ♫. ♫ Chuyện tì