Mẹo giúp bạn nhanh chóng chuyển đổi từ hình vẽ màu bất kỳ. sang đường viền hình dùng để tô màu. Hôm nay Chi sẽ chia sẻ trong ứng dụng vẽ miễn phí ibis Paint X nha. Bạn vào ứng dụng và tạo một trang giấy mới. Đầu tiên, mình thêm hình vẽ có sẵn. zoom hìn

Mẹo giúp bạn nhanh chóng chuyển đổi từ hình vẽ màu bất kỳ. sang đường viền hình dùng để tô màu. Hôm nay Chi sẽ chia sẻ trong ứng dụng vẽ miễn phí ibis Paint X nha. Bạn vào ứng dụng và tạo một trang giấy mới. Đầu tiên, mình thêm hình vẽ có sẵn. zoom hình đến kích thước mong muốn. sau đó bấm nút xác nhận. ứng dụng sẽ hỏi bạn có muốn Extract Line Drawing. là trích xuất bản phác họa hay không, bạn chọn OK nha. sau đó điều chỉnh thông số màu đen, trắng và màu giữa sao cho vừa mắt nhất nhé!. Cách thứ hai làm thủ công hơn, vẫn với các bước thêm hình tương tự lúc nãy. nhưng lần này sẽ không trích xuất phác họa trắng đen nữa. Dùng công cụ Magic Wand , chọn vùng chọn có màu là đường viền. tiếp tục hết các đường trên hình luôn nha. Sau đó ấn công cụ đầu tiên phía trên tay phải màn hình, chọn Copy. ứng dụng sẽ copy vùng chọn mà nãy giờ mình chọn.


https://youtu.be/DQV4M9jsU-kMẹo giúp bạn nhanh chóng chuyển đổi từ hình vẽ màu bất kỳ. sang đường viền hình dùng để tô màu. Hôm nay Chi sẽ chia sẻ trong ứng dụng vẽ miễn phí ibis Paint X nha. Bạn vào ứng dụng và tạo một trang giấy mới. Đầu tiên, mình thêm hình vẽ có sẵn. zoom hìn