Còn lại gì sau những tháng năm ấy. Mình đã hứa không đổi thay. Ai biết sau này. Hai chúng ta phải như người lạ. Một người nay có hạnh phúc mới. Một người vẫn chơi vơi lẻ loi. Vẫn mong chờ tình yêu đã vỡ tan rồi. Nếu như anh thành công sớm hơn. Đã không

Còn lại gì sau những tháng năm ấy. Mình đã hứa không đổi thay. Ai biết sau này. Hai chúng ta phải như người lạ. Một người nay có hạnh phúc mới. Một người vẫn chơi vơi lẻ loi. Vẫn mong chờ tình yêu đã vỡ tan rồi. Nếu như anh thành công sớm hơn. Đã không để lạc mất người thương. Sẽ không nhìn em bước. Về bên ấy cùng người. Lệ anh rơi buồn này ai thấu. Những u sầu đành chôn giấu. Năm tháng bên nhau hạnh phúc ngọt ngào. Em lỡ quên anh thật sao. Còn lại gì sau những tháng năm ấy. Mình đã hứa không đổi thay. Ai biết sau này. Hai chúng ta phải như người lạ. Một người nay có hạnh phúc mới. Một người vẫn chơi vơi lẻ loi. Vẫn mong chờ tình yêu đã vỡ tan rồi. Nếu như anh thành công sớm hơn. Đã không để lạc mất người thương. Sẽ không nhìn em bước. Về bên ấy cùng người. Lệ anh rơi buồn này ai thấu. Những u sầu đành chôn giấu. Năm tháng bên nhau hạnh phúc ngọt ngào.


https://youtu.be/6fD1zEiw6vwCòn lại gì sau những tháng năm ấy. Mình đã hứa không đổi thay. Ai biết sau này. Hai chúng ta phải như người lạ. Một người nay có hạnh phúc mới. Một người vẫn chơi vơi lẻ loi. Vẫn mong chờ tình yêu đã vỡ tan rồi. Nếu như anh thành công sớm hơn. Đã không