Nhiều khi ta muốn. Tìm về chốn yên bình. Một đời phiêu du mong. Tìm công danh đất khách. Hỏi người con gái ấy. Giờ nàng sống sao rồi. Hồn ta tan vỡ từ khi em bước cùng người. Vì ai ta phải ôm sầu quá lâu rồi. Tương tư mãi một người. Hỏi mây núi . Làm

Nhiều khi ta muốn. Tìm về chốn yên bình. Một đời phiêu du mong. Tìm công danh đất khách. Hỏi người con gái ấy. Giờ nàng sống sao rồi. Hồn ta tan vỡ từ khi em bước cùng người. Vì ai ta phải ôm sầu quá lâu rồi. Tương tư mãi một người. Hỏi mây núi . Làm sao ta có thể quên người. Lòng ta như gió bên đồi, hắt hiu rồi. Nào với tới mây trời. Đành lòng ôm sầu tương tư một đời. Nhiều khi ta muốn. Tìm về chốn yên bình. Một đời phiêu du mong. Tìm công danh đất khách. Hỏi người con gái ấy. Giờ nàng sống sao rồi. Hồn ta tan vỡ từ khi em bước cùng người. Vì ai ta phải ôm sầu quá lâu rồi. Tương tư mãi một người. Hỏi mây núi . Làm sao ta có thể quên người. Lòng ta như gió bên đồi, hắt hiu rồi. Nào với tới mây trời. Đành lòng ôm sầu tương tư một đời. Vì ai ta phải ôm sầu quá lâu rồi. Tương tư mãi một người. Hỏi mây núi . Làm sao ta có thể quên người.


https://youtu.be/52GEFUvfAlANhiều khi ta muốn. Tìm về chốn yên bình. Một đời phiêu du mong. Tìm công danh đất khách. Hỏi người con gái ấy. Giờ nàng sống sao rồi. Hồn ta tan vỡ từ khi em bước cùng người. Vì ai ta phải ôm sầu quá lâu rồi. Tương tư mãi một người. Hỏi mây núi . Làm