Cải tiến liên tục công cụ lao động là một trong những điều kiện tiên quyết để đảm bảo hiệu quả lao động. và việc cải tiến lao động chính là một sự đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Chuyển đổi số chính là đang cải tiến công cụ lao độ

Cải tiến liên tục công cụ lao động là một trong những điều kiện tiên quyết để đảm bảo hiệu quả lao động. và việc cải tiến lao động chính là một sự đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Chuyển đổi số chính là đang cải tiến công cụ lao động ấy. Vấn đề chuyển đổi số không chỉ nằm ở công nghệ, . chúng ta cần phải có một framework, một công thức để làm sao các doanh nghiệp họ ứng dụng một cách hiệu quả. Với tính chất nhỏ gọn và linh hoạt trong quy trình hoạt động của mình,. doanh nghiệp SMEs họ rất linh động và dễ dàng tiếp thu và ứng dụng những đổi mới như vậy. và đây là cơ hội để các doanh nghiệp SMEs vươn tầm đột phá và vươn lên để trở thành những doanh nghiệp lớn. Tôi là Vương Quân Ngọc. Tôi sẽ là người dẫn chuyện đồng hành cùng diễn giả và các chuyên gia trong quá trình chuyển đổi số,.


https://youtu.be/YkuLdXKTxyICải tiến liên tục công cụ lao động là một trong những điều kiện tiên quyết để đảm bảo hiệu quả lao động. và việc cải tiến lao động chính là một sự đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Chuyển đổi số chính là đang cải tiến công cụ lao độ